• <nav id="qsgua"><nav id="qsgua"></nav></nav>

  北京麦弗瑞科技有限公司
  地址: 北京市朝阳区观音惠园1号楼

   北京市海淀西三环北路50号豪柏大厦C2座18—19层

  电话: 010 - 88518768
  传真: 010 - 88518513
  网站: www.pangxiezhijia.cn
  邮件:ms-gb@microshield.com.cn
  邮编:100048

  服务类别

         备机/备件服务
         技术支持服务
         驻场服务
         培训服务

        

    基本服务:

          1、免费咨询、系统升级、远程支持
          2、标准服务:健康检查、  现场支持5*8*4小时
          3、高级服务:网络优化、安全评估、现场支持7*24*4客户档案管理、产品续保

          驻场服务:
          1、标准服务:5*8小时
          2、高级服务:7*24小时

  在线客服
  请Q我吧:10892204
  请Q我吧:1011057695
  请Q我吧:17206935
  请Q我吧:2893423048
  在线客服
  祥瑞娱乐 422| 707| 982| 627| 582| 853| 690| 436| 445| 191| 48| 827| 877| 202| 428| 950| 112| 516| 527| 5| 411| 507| 11| 332| 535| 527| 927| 157| 676| 794| 853| 912| 655| 175| 550| 465| 761| 289| 159| 29| 110|