• <nav id="qsgua"><nav id="qsgua"></nav></nav>

  北京麦弗瑞科技有限公司
  地址: 北京市朝阳区观音惠园1号楼

   北京市海淀西三环北路50号豪柏大厦C2座18—19层

  电话: 010 - 88518768
  传真: 010 - 88518513
  网站: www.pangxiezhijia.cn
  邮件:ms-gb@microshield.com.cn
  邮编:100048

  服务类别

         备机/备件服务
         技术支持服务
         驻场服务
         培训服务

        

    基本服务:

          1、免费咨询、系统升级、远程支持
          2、标准服务:健康检查、  现场支持5*8*4小时
          3、高级服务:网络优化、安全评估、现场支持7*24*4客户档案管理、产品续保

          驻场服务:
          1、标准服务:5*8小时
          2、高级服务:7*24小时

  在线客服
  请Q我吧:10892204
  请Q我吧:1011057695
  请Q我吧:17206935
  请Q我吧:2893423048
  在线客服
  祥瑞娱乐 610| 700| 574| 134| 267| 19| 849| 785| 754| 763| 49| 650| 199| 662| 507| 727| 586| 307| 620| 335| 852| 2| 355| 90| 871| 555| 744| 637| 137| 978| 577| 373| 906| 926| 406| 722| 98| 264| 509| 373| 553|